Pojď... a staň se svědkem Evangelia extatické Temnoty !

26. 3. 2015 ve 14:47 | Kategorie: Počátek | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Milí čtenáři,

níže uvedený text vyplňuje hudba, která přibližně zachycuje atmosféru v článku nastíněnou. Poslechnout si ji můžete na konci článku...

"Po vzpouře nově vzniklého početného společenství duchovních, nebesa ztemněla a současně zrudla jako těsně před příchodem krvavě zbarveného deště blížící se bouře. Toho dne se daly dohromady tisíce, miliony hlasů různých magiků, ti, jenž toužili po velké změně.

Toužili tak moc, že z nebes začaly padat doslova kapky tmavé krve, po jejichž dopadu se začaly třást i ty nejpevnější stavby. Hromy a blesky nabyly takové síly, že hromosvody domů nevydržely a pod tím náporem se jim dostalo osudové rány.  

I začalo zemětřesení… náhle mezi lidmi zavládla nejistota a strach. Netrvalo dlouho a do jejich nitra si vskutku i chaos našel svou cestu. Všichni, kdož se nestali členy společenství, byli odsouzeni ke strašlivým mukám. Nevěděli, co to všechno znamená. Začali cítit nové druhy bolesti a skrze nové smysly vnímali zcela novou realitu. Temnotu, do níž vybíhali ven ze svých bortících se domovů. 

V krvi a slzách křičeli a naříkali. Doufajíc, že jim někdo přiběhne na pomoc… tak, jako snad nikdy před tím. Vše nechali tam, kde bylo a jako zmoklé krysy utíkali ve snaze zachránit se před jinak
nevyhnutelnou porážkou. 

Toho času se otevřela tmavě červená jiskřičkami blesků pulsující nebesa, šlehající prudce k zemi stříbřité proudy energie. Na zemi se z jisker blesku pomalu, ale jistě formovala postava.  Pulsování se stalo těžší a těžší a v tom momentě se zhmotnila osoba v černém obleku. Její obličej se po chvíli rychle otočil k blížící se skupince. Byl jsem to já… a prostor okolo vyplňoval jen dozvuk pomalého praskání z černých mračen. 

„Pane“ hlubokým rázným hlasem a se sklopeným zrakem rychle dořekli temní mágové stojící přede mnou. Poklekli hned, když spatřili, kdo před nimi ve skutečnosti stojí. Svým mírným úsměvem jsem jim pomalu dal najevo svou radost z mé nadvlády nad planetou, kterou jejich primitivní vládci znali pod označením Země. 

Od té doby vzrůstá vliv nejtemnějších ze všech duchovních. A to i přes marné snahy jiných protivit se naší vůli…" 

Atmosferická hudba z YouTube:
(jde pouze o hudbu)

Žádné komentáře:

Okomentovat