Seriál: Díl první: Zneužití svých pravomocí (15+)

27. 3. 2015 v 16:43 | Kategorie: Počátek | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Milí čtenáři,

dříve než se pustíte do čtení, zapněte si prosím hudební atmosféru z konce tohoto článku...

Bývaly časy, kdy se celý svět jen hemžil sektami podporujícími naši věc. Jenže jak šíp času střetával další cíle v dáli, ukázalo se i více  skeptiků, kteří navíc dodnes bojují proti magikům a ostatním duchovním. 

Byla bouře. Hustou čerň přerušovaly jen malé světlé proužky dopadajícího popílku. Nikdo se nezamýšlel nad tím, odkud se ten popel bere. 

Toho dne se měli setkat jedni z vysoce postavených podnikatelů. Právě se loučili u východu mrakodrapu své společnosti. Tři se rozhodli pro diplomatické setkání v jedné brněnské luxusní restauraci. 

„Dobrý den“ usmíval se vlivný pár na svého protějška. Bavili se, jak to tak bývá, s jistou dávkou falešnosti a účelovosti, a to o politice a obchodní sféře, ve které už leta letoucí spolu pobývají. 

„Promiňte“ muž v tmavém zbohatlickém šatě povstal, utřel si ubrouskem ústa „za chvíli jsem zpět“ a odešel směrem k nepříliš vzdáleným toaletám. 

S pomalými kroky právě vešel dovnitř. Už při vchodu mu vyvstala otázka „proč neudělají něco s tím osvětlením“. Chtěl se napít. Nešlo však vyloudit ani trochu vody. Snažil se kohoutkem otáčet, ale dočkal se jen pár kapek. 

Světla v místnosti stále poblikávala „co se to sakra ?! Árg !“  cosi do něj vrazilo. 

Vypadalo to, jako by nějaká neviditelná ruka s ním právě rychle vytírala podlahu. Skončilo to až s šokem v očích, které náhle zavřel po nárazu svých zad do protější zdi. 

„Kdepak může tak dlouho být ?“ trochu zamračeně se díval na svou paní jeden z obchodních kolegů u stolu tamní restaurace. Jeho manželka jen tázavě pokukovala po dveřích toalet. „Á támhle jde“ decentně pokývla žena směrem na muže vycházejícího z pánských záchodků. 

Ten vyšel s rázným krokem a už z dálky z jeho očí žena vycítila  výraznou odlišnost, která tu před tím nikdy nebyla.  S jasným zrakem a pevným krokem se rychle blížil ke stolu. S hlubokým upřeným pohledem do očí manželky svého kolegy, pevně a přitom něžně uchopil její pravé prso a vášnivě ji políbil.

Bylo divné, že se kolega nesnažil nic podniknout. Jen cosi rychle zamumlal, ale při pohledu do očí zvrhlíka, to bylo patrně vše na co se zmohl. Žena jen vášnivě povzdechla a se smyslně pootevřenými ústy sledovala odcházejícího zvrhlíka. Ostatní byli tak trochu v šoku a nevěděli co si mají o odcházejícím suverénním muži zrovna pomyslet. Sotva vyšel z restaurace, pohltily jej plameny od silného výbuchu restaurace  za ním. 

Někteří lidé z povzdálí si rychle dávali šokem ruku před ústa  „viděli jste to ?!“ pozorovali plameny a trosky, které právě pohltily celou protější ulici i zvrhlíka naproti. Nikdo z nich si ale nevšiml, že muž prošel ohněm a navíc bez jakékoliv škody na sobě. Ani se neohlédl nazpět, jak si byl jistý svou pozicí. Jen se spokojeně mírně usmíval.    

Pokračování příště... 

Atmosferická hudba:


Žádné komentáře:

Okomentovat